Artist statement

(FI)

Käsittelen teoksissani vaihtoehtoista tulevaisuutta, jossa kasvi- ja ihmiskunta ovat sulautuneet yhteen. Minulle kasvien ja ihmisten risteytykset symbolisoivat haitallisen ihmiskeskeisyyden murentumista ja positiivista posthumanistista utopiaa.

Maalatessani utopiaa jonka pääosassa on muu kuin ihminen, pyrin saavuttamaan maalausjäljessäni ilmaisun joka ei tuntuisi olevan omasta ihmistodellisuudestani peräisin. Ikäänkuin visuaalinen kieli olisi osittain kasvien aistimaailmasta. Minua kiehtovat luonnossa sattumanvaraisilta vaikuttavat muodot ja väriyhdistelmät, jotka lopulta muodostavat säännönmukaisuuksia.

(EN)

I work with the idea of an alternative future, where Homo sapiens and Plantae have coalesced. For me, the crossbreeds of humans and plants symbolize the collapse of destructive anthropocentrism and are relieving a positive post-human utopia.

As I am painting a utopia from other-than-human perspective, I aim to achieve an expression that is from somewhere else than my human-reality. As if the visual language would be from the eyes of plants. I am inspired by a seemingly haphazard nature, which gets constructed in a cyclic way.